MamaTamTam.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.mamatamtam.nl

info@mamatamtam.nl 

Tamara Berlo is de Functionaris Gegevensbescherming van MamaTamTam.nl. Zij is te bereiken via info@mamatamtam.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MamaTamTam.nl verwerkt geen persoonsgegevens. Wij slaan deze gegevens niet op.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die vragen bij het invullen van een contactformulier. Deze gegevens slaan wij echter niet op en worden ook niet aan derden verstrekt:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– Telefoonnummer

– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mamatamtam.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MamaTamTam.nl verwerkt geen persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

MamaTamTam.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MamaTamTam.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MamaTamTam.nl bewaart geen persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

MamaTamTam.nl verstrekt geen persoonsgegevens, daar deze ook niet op worden geslagen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MamaTamTam.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MamaTamTam.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mamatamtam.nl.